آموزشهای فنی و حرفه ای «فعال»، «هدفمند» و «اثربخش» پشتیبان « کالای با کیفیت ایرانی»

رییس مرکز

ناصر کاردوست
شماره تماس : 34450275-026

-١٨(°C)